عيوب فرش ماشينی


نكاتی در رابطه با عیوب ایجاد شده در هنگام بافت فرش ماشینی:

دو رنگی: به علت اینكه از لات های مختلف الیاف استفاده می گردد و مثل پیچی هر لات متفاوت بوده، بنابراین ممکن است رنگ های یكسان دو لات با یكدیگر اختلاف داشته باشد و در هنگام جایگزین كردن بوبین ها در قفسه بایستی سعی شود كه از همان لات قبلی استفاده گردد و در صورت عدم رعایت این مسئله امكان به وجود آمدن این عیب زیاد می گردد.
مخلوط پشم و اكریلیك : (BCF) گاهی در کارخانه هم فرش پشمی و هم قالی اكریلیكی تولید می گردد. بنابراین امكان دارد در یك سالن یك ماشین با اكریلیك كار كند و ماشین مجاور با پشم و در صورت عدم توجه كارگر در استفاده از الیاف مصرفی، باعث ایجاد این عیب گردد.
كم خابی: این عیب ها همان طوری كه از اسم آن مشخص است مربوط به كم بودن ارتفاع پایل قالی هاست. این عیب باعث كاهش درجه قالی گشته و ممكن است به علت موارد زیر به وجود آید:
در صورتی كه یكی از قالی های تولیدی دارای ارتفاع خاب كمتری نسبت به قالی دیگر باشد، این عیب مربوط به تنظیم تیغه جدا كننده دو قالی است كه از بین فاصله دو میز بالایی و پایینی كه قالی ها بین آن قرار دارند و تیغه از بین فاصله عبور می كند، می باشد.

در صورتی كه دو قالی دارای ارتفاع خاب كمی باشند، این عیب مربوط به كم بودن فاصله بین دو میز می باشد و این عیب ممكن است در اثر اشتباه گذاردن اكستنترهای تشكیل دهنده قالی نیز باشد.

ناهمواری: این عیب بدین صورت است كه در سطح قالی ارتفاع پایل های متفاوتی را مشاهده می كنیم. اگر این عیب در عرض قالی مشاهده شود (برای چندین پود متوالی)، مربوط به سیستم باز كننده نخ تار قالی هاست كه این مسئله باعث نایكنواخت باز شدن نخ تار گشته كه در صورت باز شدن بیش از حد باعث ارتفاع زیاد پایل در آن رج های مربوط در صورت باز نشدن نخ تار باعث كم شدن ارتفاع پایل در آن رج ها می گردد. اگر این عیب در طول قالی مشاهده شود، مربوط به كشش نخ خاب از قفسه می باشد. این مسئله در مورد بوبین هایی كه در انتهای قفسه چیده می شوند، بیشتر اتفاق می افتد. البته لازم به ذكر است جهت كاهش این عیب قفسه از جلو (عقب ماشین) به عقب برگردد و در صورت ماندن قفسه، قسمت های انتهایی آن خالی باشد.
خرابی تیغ: این عیب در صورتی كه سنگ تیز كن تیغ از بین رفته یا احتمالاً در اثر موارد دیگر مانند افتادن اجسام سخت و فلزی در مسیر تیغ باعث زدگی سطح تیغ گشته و بدین صورت تیغ نتواند برش كامل نخ های خاب را داشته باشد و از آنجایی كه دو سنگ تیزكن تیغ در دو طرف ماشینی قرار دارد و این عیب كمتر اتفاق می افتد. ‏
خاب كندگی:‏ این عیب در اثر سفت شدن نخ خاب در قفسه به وجود می آید.
دو پودی:‏ این عیب در صورتی كه نخ پود در وسط قالی پاره گردد و كارگر از بیرون آوردن نخ باقیمانده خودداری كند و نخ پود جدید نیز دوباره از همان طرفی كه ماكو حركت كرده بود گذاشته شود، دو پود در مجاور یكدیگر قرار می گیرد.
روده شدن پود پشت قالی:‏ این عیب در اثر گره های نایكنواخت و كلفت روی نخ پود یا پرزدار شدن و درهم گره خوردن نخ پود به وجود می آید كه به صورت برجسته در پشت قالی مشاهده می گردد و باعث كاهش درجه نمی گردد.
پارگی و اشتباه طراحی چله:‏ این عیب توسط پاره شدن در ماشین و عدم مشاهده كارگر یا این كه در موقع نخ كشی چله از وردها طراحی نخ را به اشتباه از میل میلك مربوط به خودش عبور نداده و اشتباهاً از میل میلك مجاور عبور داده شود، به وجود می آید. در هر صورت تالس در آن قسمتی كه نخ چله ندارد، سست می باشد كه این در رفوگری رفع، و باعث كاهش درجه قالی می گردد، و در صورتی كه بیش از یك نخ چله باشد، مجبور به ضایعات نمودن آن قالی می شوند.
پارگی و اشتباه طراحی نخ خاب: در صورت پاره شدن نخ خاب در قفسه و یا خالی شدن بوبین مربوط در قفسه باعث خالی نمودن خاب قسمتی از قالی كه توسط این نخ تشكیل می گردد، می شود و بدین صورت در ردیف این نخ خاب در جاهایی كه بایستی این نخ بافت رود، خالی خواهد بود. همچنین ممكن است در هنگام عبور دادن نخ های خاب از هارنیش، طراح به اشتباه نخ كشی كند و در این صورت نقشه قالی به هم خورده و تداخل رنگ در نقشه نیز خواهیم داشت. بدین صورت در یك زمینه مربوط به رنگ مشخص رنگ دیگری یافت می گردد. ‏
خرابی شانه:‏ این عیب ممكن است در اثر كار زیاد شانه و مستهلك شدن آن و شكستگی بعضی از دندانه های شانه در موقع دفتین زدن؛ باعث ایجاد تراكم مورد نظر نشده ‌و بدین صورت باعث كاهش تراكم پودی و افزایش طول قالی گردد كه در صورت بیش از حد بودن، باعث كاهش درجه قالی می گردد. یا بخاطر شکستگی شانه، تعداد زیادی نخ از یك دندانه عبور نموده و در اثر درگیری و گره خوردگی باعث پارگی نخ های تار خاب گردد.
ریختگی و خرابی ژاكارد:‏ ریختگی ژاكارد مربوط به خرابی میله فرمان عمودی (قلاب ها) می باشد. بدین صورت که در موقع حركت بالابرها به آنها متصل نشده و در پایین می مانند و بدین صورت نخ خاب نیز در پایین مانده و باعث كچلی در سطح قالی می گردد، و یا به علت عدم رعایت Timing بدین صورت كه تنظیم زمانی بین ژاكارد، دفتین و پرتاب ماكو به خورده باشد. برای رفع این عیب بایستی علاوه بر تنظیم ژاكارد از نظر زمانی و مكانی، تمامی قلاب ها نیز بازرسی گردد و در صورت شكستگی در بعضی از آنها تعویض گردد.
به هم ریختگی نقشه:‏ بدین صورت كه نقشه روی قالی به وضوح مشاهده نشده و تداخل رنگها را داشته باشیم، این عیب به علت اشتباه در خواندن نقشه می باشد.
ناهماهنگ شدن كارتها:‏ این عیب در موقعی كه یك سری كامل از نقشه یك تالس آماده شده، امكان دارد اشتباهاً كارتها شماره زده شده باشند كه در انتهای كار به یكدیگر دوخته شوند كه نتیجتاً باعث اشتباه در نقشه باشد.
تیغ خوردگی- پارگی: این عیب در اثر برخورد تیغ به تالس باعث پارگی تالس شده و یا امكان دارد در اثر گیر كردن تالس با قسمتی از ماشین باعث پاره شدن تالس شود. ‏
كمبود یا اضافه متراژ:‏ كه به دلایلی مانند خرابی شانه،‌ اشتباه بودن دنده متغیر تراكم پودی در پودها باعث تغییر متراژ تالس شود كه در اثر تغییرات زیاد باعث كم شدن درجه تالس می گردد.
كمبود سر طاقه یا كجی سر طاقه – كجی حاشیه:‏ موقعی كه یك تالس بافته می شود، باید تا شروع تالس بعدی یك فاصله ای وجود داشته باشد و این قسمت به بافت (گونی بافت) یا ساده بافت معروف است. اگر این فاصله كم باشد، در موقع برش (جدا كردن تالس از ماشین) و دوخت مجدد آن برای عملیات تكمیل با اشكال مواجه خواهیم شد و ماشین دوخت (سر دوز) نخواهد توانست به راحتی دو تالس را به هم دوخت كند. عیب كجی سر طاقه در مواقعی كه بخواهیم قالبها را از ماشینی جدا نماییم، توسط كارگر به وجود می آید و بر اثر بی دقتی آن شخص قسمت ساده بافت بین دو تالس صاف و یكنواخت برش نمی خورد و در موقع دوخت مجدد قالبها در قسمت تكمیل، ماشین دوخت نخواهد توانست دو تالس را به راحتی به هم بدوزد.
خرابی و كمبود كناره: در قسمتهای انتهایی هر تالس از چهار طرف یك قسمت ساده بافت كه رنگ آن بستگی به رنگ زمینه تالس دارد و مقدار آن ۲ الی ۳ سانتی متر می باشد. اگر این مقدار كمتر از حد معمول باشد، در قسمت بافندگی عیب محسوب می شود. ‏
روغن زدگی: در ماشین بافندگی در هنگام بافت تالس ممكن است لكه های روغن از قسمت های مختلف ماشین مثل ژاكارد یا تشتك روغن و یا قسمت های دیگر بر روی چله ها و یا نخ های خاب ریخته و لكه های روغن روی تالس ایجاد نماید. ‏
جای خالی:‏ در اثر پاره شدن نخ خاب ایجاد می شود كه به صورت رگه های طولی در پشت قالی است.
نخ اضافی: در اثر بالا رفتن جمع میل میلك كه یك میل میلك به بقیه گیر كرده است. ‏
اشتباه نقشه: در اثر اشتباه بودن نقشه اتفاق می افتد. ‏
اختلاف پارتی رنگی:‏ در اثر جایگزین كردن بوبین دو رنگ در یك قسمت یا شیدهای مختلف یك رنگ باشد.
روزدگی آهار:‏ در اثر مصرف بیش از حد آهار مصرفی كه باعث نفوذ به روی قالی می كند.
پارگی تار:‏ در اثر پارگی نخ تار و عدم رسیدگی كارگر مربوطه است.
راه راه شدن عرض:‏ این عیب در اثر تنظیم نبودن تیغ تراش در مرحله تكمیل اتفاق می افتد.
قفسه: در اثر گیر كردن چند هارنیش یا بودن پرز در لابه لای نخ تار یك واحد كوچك بدون خاب می شود. ‏
خاب سوختگی:‏ عیبی كه در اثر استفاده از نخ های خاب با دو جنس و عدم دقت و توجه تكمیل به این تفاوت اساسی كه یكی از نخ ها ذوب شده كه در سطح قالی ظاهر مشاهده می شود.
خرابی ریشه و زیگزاگ: عدم تنظیم چرخ ریشه یا زیگزاگ كه در فواصل معین و با خط مستقیم عمل نشده است. ‏
عیوب متفرقه:‏ این عیب مثل بافته نشدن یك قسمت نقشه است كه در اثر خالی شدن ماكو از پود و تنظیم طرح با نقشه می شود.

انتخاب فرش ماشینی فانتزی مناسب

 

اگر شما نیز جزو افرادی هستید که به دکوراسیون خانه خود اهمیت می دهید و قصد خرید فرش فانتزی مدرن را دارید ، انتخاب کردن یک فرش فانتزی مناسب برای منزلتان ، باعث زیبایی فوق العاده ای برای محیط منزلتان خواهد بود. برای تولید فرش های فانتزی و فرش مدرن در اکثر مواقع به جز تعداد معدودی که رنگ خنثی در آن استفاده شده است ، از رنگ شاد و همچنین رنگ های براق استفاده می شود و به خاطر همین ویژگی فرش های فانتزی مدرن دارای نمایشی جذابتر در دکوراسیون خانه می باشد. رنگی که در فرش های ماشینی فانتزی بیشتر مورد استفاده قرار میگرد رنگ های سرخابی ، زرد و همچنین قرمز می باشد. طرح فرش های فانتزی به صورت ساده بوده و طرح هایی که در آن استفاده شده ، اشکال مستطیل ، مربع و الگوی چینشی که از ترکیب شدن دو اشکال گفته شده به دست می آید می باشد.

 

در بیشتر خانه های مدرن ایرانی فرش های فانتزی زیبا دیده می شود که استفاده از فرش فانتزی برای دکوراسیون خانه ها باعث ایجاد شادی و مدرن بودن در محیط منزل می شود. به این نکته نیز باید اشاره داشت که در صورتی که می خواهید فرش فانتزی مناسب دکوراسیون را برای منزلتان انتخاب نمایید باید آن فرش را با توجه به محیطی که قرار است قرار بدهید و با توجه به دکوراسیونی که آن محیط دارد انتخاب بشود ، که در ادامه این مقاله نحوه انتخاب صحیح فرش فانتزی را توضیح داده ایم ک شما می توانید بعد از خواندن این مقاله بهترین فرش ماشینی مناسب برای منزلتان را پیدا کنید و خرید فرش ماشینی فانتزی مناسب محیط مورد نظرتان را انجام دهید.

 

انتخاب فرش فانتزی برای اتاق پذیرایی :

فرش ماشینی فانتزی برای اتاق پذیرایی خانه ، که قرار است مورد استفاده قرار بدهیم، باید در آن قابلیت پا خور بودن فرش ، استفاده فرش در دراز مدت و مقاوم در برابر عواملی همچون گرد و غبار قرار داده شده باشد ( با توجه به این نکته فرش فانتزی برای اتاق ناهار خوری را نیز می توان انتخاب کرد ). در توضیحات تکمیلی انتخاب فرش برای دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی نیز باید بیان داشت ، اگر میخواهید فرش فانتزی مناسب با توجه به دکوراسیون پذیرایی خانه انتخاب نمایید ، بهتر است که فرش فانتزی مورد نظرتان دارای طرح هایی که غیر معمول می باشد نبوده و همچنین در رنگبندی فرش از رنگ های جیغ استفاده نشده باشد و این موضوع به خاطر این است که محیط پذیرایی منزل از مهمترین مکان های خانه می باشد و انتخاب مناسب ، برای این مکان در خانه یک فرش فانتزی شیک مدرن خواهد بود.

 

فرش فانتزی مناسب اتاق خواب :

برای انتخاب فرش فانتزی اتاق خواب شما می توانید فرشی را انتخاب کنید که دارای لطافت و رنگبندی روشنی باشد ، زیراکه در اتاق خواب رفت و آمد کمی وجود داشته و نیازی به فرش مقاوم نخواهیم داشت و قصد ما نشان دادن اتاقی با زیبایی و ملایمت با فرش های لطیف و رنگ فانتزی خواهد بود. البته این موضوع را نیز باید بیان داشت ، اگر شما دارای کودک کوچک و یا نوزاد هستید بهتر است که از رنگهایی استفاده نمایید که دارای شلوغی و تیره گی در فرش فانتزی باشد ، زیراکه با انتخاب این رنگبندی در فرش خواهید توانست از پیدا بودن کثیفی ها جلوگیری کنید.

 

فرش فانتزی برای محیط کوچک :

در صورتی که محیط خانه شما کوچک می باشد و میخواهید با خرید فرش فانتزی محیط خانه تان را بزرگتر نمایش بدهید بهتر است که از رنگ روشن استفاده نمایید ( فرش های روشن شامل رنگ های سفید و یا کرم می باشد ). در ادامه باید بیان داشت این روش برای خانه های بزرگ نیز به صورت بلعکس جوابگو است و در صورتی که خانه شما بزرگ بوده و وسایل خانه در آن کمتر پیدا می باشد بهتر است که از فرش فانتزی با رنگهای تیره استفاده نمایید ( رنگهای تیر در فرش شامل مشکی ، آبی نفتی ، قهوه ای و شکلاتی می باشند ).

تاثیر فرش ماشینی در دکوراسیون


با توجه به اینکه فرش ایرانی و علی الخصوص امروزه فرش ماشینی ایرانی در هر قسمتی از منزل و یا دفترکار،مایه دلگرمی و شکوه است و بیشترین جلوه را به این مکان ها و مبلمان می دهد، اما رعایت برخی از اصول اساسی در رابطه با انتخاب فرش و دکوراسیون علاوه بر آنکه نشانگر ذوق و سلیقه ی خریدار است در دوام و پاکیزگی و نمای هرچه بیشتر فرش نیز تاثیر انکار ناپذیری دارد.در این ارتباط باید عوامل رنگ، بافت و طرح فرش را مورد توجه قرار داد.به عنوان مثال فرش های کم دوام، ظریف،ابریشمی، قدیمی و عتیقه ویا زمینه روشن را نباید در اتاق نشمین، نهار خوری و اتاق های کودکان قرارداد.محل های مناسب برای این گونه فرش ها به طور معمول اتاق های پذیرایی،خواب، کتاب خانه و سرانجام مکان های کم رفت و آمد است.فرش اتاق نهار خوری باید به اندازه ای باشد که پایه های صندلی های مستقر در اطراف میزناهارخوری به تمامی روی آن قرار گیرد. به عبارت دیگر ابعاد فرش باید از هر طرف حداقل ۶۰ تا۷۰ سانتی متر بزرگتر از اندازه ای میزنهارخوری باشد.

استفاده از فرش در سالن های پذیرایی
در سالن های پذیرایی فرش مقابل ها و کاناپه را در اندازه ایی انتخاب میکنند که ضمن پوشش مساحت مورد نظر مقداری از سطح آن نیز زیر پایه های مبل ها و کاناپه قرار گیرد. نکته ی دیگر این است که هیچگاه مساحت مقابل کاناپه و مبل ها را با یک جفت قالیچه مفروش ننمائید چون که از نقطه نظر زیبایی تاثیری نامطلوب و نا خوشایندی دارد.

برای اتاق خواب از چه فرش هایی استفاده شود
به جای مفروش نمودن اتاق خواب ها با یک تخته فرش بزرگ که به اجبار قسمت هایی از آن به زیر تخت خواب می رود بپوشانیم، توصیه می شود از چند تخته قالیچه کوچک و پاتختی ترجیجا با رنگ های روشن استفاده شود.

چند اصل کلی در انتخاب فرش در دکوراسیون
عامل طرح در انتخاب فرش برای مکان های مورد نظر نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. به عنوان چند اصل کلی می توان گفت که در منازل و محل هایی که با مبلمان استیل تزئین شده باشند،طرح های گلدار و همچنین فرش هایی با طرح های هندسی و در آپارتمان ها و ساختمان هایی که مبلمان آنها از نوع مدرن است فرش هایی با طرح های هندسی و شاخه شکسته جلوه و زیبایی بیشتری دارند.

از فرش های ترنج دار در چه مکان هایی استفاده نماییم
فرش های ترنج دار در سالن های پذیرائی و در محل هایی که نقش ترنج آن در معرض دید کامل باشد و قالی های با نقش سرتاسری و یا خشتی در سالن های نهار خوری و پذیرایی نشیمن و کتاب خانه منظره ی بهتری دارند.

در ادامه این مقاله ما سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که تاثیر فرش ماشینی در دکوراسیون خانه چیست و چگونه ما می توانید بهترین انتخاب را درباره طرح و رنگ فرش در دکواروسیون خانه خود داشته باشیم .

 

1- طرح فرش ماشینی
طرح و الگوی فرش ماشینی باید با سبک طراحی دکوراسیون فضا متناسب باشد . شما باید بدانید که فضای خانه تان از کدام سبک ( کلاسیک ، مدرن ، معاصر و غیره ) پیروی می کند و یا حتی تلفیقی از کدام دو مورد است تا بتوانید راحت تر قالی مورد نظر خود را انتخاب کنید . اگر شما فرشی کوچک را انتخاب کنید علاوه بر کوچک نشان دادن محیط تمام کف را نمی پوشاند . یکی از طراحان دکوراسیون پیشنهاد می کند از فرش ماشینی بزرگ استفاده کنید بطوری که کف را کامل بپوشاند .

 

2- اندازه مناسب فرش
همچنین اگر محیط منزل شما با یک فرش 12 متری پر می شود ، به جای یک 12 متری از دوشش متری استفاده کنید ، با این روش علاوه بر زیبایی که به خانه شما بخشیده می شود ، رنگ طرحهای آن را مشخص تر خواهد شد . اکنون عمده فرشهای موجود در بازار با پنج رنگ زمینه کرم ، سرمه ای ، آبی ، گردویی و لاکی تولید شده و بقیه رنگها در زمینه فرش ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

3- رنگ مناسب فرش
فرشها با زمینه کرم رنگی چشم نواز و زیبا دارند که باعث آرامش و تسکین چشم شده و برای خانه بسیار شیک است . شما با انتخاب این قالی می توانید فضا را بزرگتر و نورانی تر نشان دهید . رنگ سرمه ای زمینه نشان دهنده کامل محصولات فرش ماشینی است که به مدرن کردن دکوراسیون شما کمک کرده و جزو رنگهای سرد به حساب می آید . این رنگ ارتفاع دیوارها را نزدیک به یکدیگر نشان داده به همین سبب اتاق های بزرگ را صمیمی تر نشان می دهد .


- قالی با زمینه آبی که رنگ آن خواص روانی مثبت را منعکس می کند . آبی پررنگ محرکی برای تفکر روشن و آبی کم رنگ باعث آرامش ذهن می شود . زمینه گردویی از جمله رنگه های گرم به حساب می آید و سمبل طبیعت و زمین است . فرشهای با زمینه لاکی ( قرمز ) رنگی شاد ، زیبا و سراسر انرژی دارند و در دکوراسیون برای تاکید مورد استفاده قرار می گیرند . گاهی تضاد در رنگهای انتخابی دکور خانه برای ایجاد فضایی شاد لازم است . برای مثال دیوارهای قهوه ای ، مبل قهوه ای ، فرش قهوه ای و فضایی یکدست و بی روح در خانه حاکم می کند .


در منازل و محل هایی که از مبلمان استیل استفاده می شود ، طرحهای گلدار و فرشهایی که طرحهای هندسی و آپارتمان هایی که با مبلمان مدرن تزئین شده طرح های هندسی و شاخه شکسته زیایی بیشتری را به نمایش می گذارد . دکوراتورها برای فضاهای کوچک طرح افشان ، برای فضاهای معمولی و نسبتا بزرگ طرح لچک ترنج را توصیه می کنند .


- برای مفروش کردن راهروها به این دلیل که دکوراسیون داخلی آن کمتر به چشم می آید بهتر است طرحهای شلوغ و ممتد را انتخاب کنید . اگر دکوراسیون خانه شماغالبا سفید است و یا حتی اگر مبلمان شما دارای رنگی خنثی است برای ایجاد تنوع و جذاب نشان دادن محیط از فرش ماشینی فانتزی استفاده کنید . برای پوشش دادن رنگ اصلی قالی می توانید با هزینه ای کم و خرید قالیچه یا گبه این کار را انجام دهید . استفاده کردن از قالیچه در کنار قالی ، باعث ایجاد هارمونی رنگ دلخواهتان می شود .

 

تک ستاره کویر
09103851223

پاک کردن انواع لکه از فرش ماشینی 

 

فرش های ماشینی برای آنکه زیبایی و کیفیت خود را از دست ندهند نیازمند اندکی توجه می باشند. هنگامی که لکه ای بر اثر بی توجهی به روی فرش ایجاد می شود، بلافاصله باید برای تمیز کردن آن اقدام کرد علاوه بر تمیز کردن روی فرش، پشت فرش را هم باید پاک کرد و بعد از آن فرش را در هوای آزاد قرار داد تا موجب پوسیدگی نشود.

اگر مایعی بر روی فرش شما بریزد، نباید اجازه دهید بیش از حد به فرش نفوذ کند. با استفاده از یک پارچه نخی نمدار و اندکی صابون مایع یا به مقدار خیلی کم از شامپو فرش استفاده کنید، بعد از پاک شدن لکه، با یک دستمال خشک بر روی قسمت مرطوب فرش می کشیم تا مایعات باقی مانده از داخل فرش خارج شود.

*توجه داشته باشید هیچ گونه پاک کننده ای مسقیم به روی فرش ریخته نشود اندکی از آن را به پارچه آغشته کنید و سپس شروع به تمیز کردن کنید.

نوع آلودگی : روش تمیز کردن فرش ماشینی
چای و قهوه : مایعات اضافی را با استفاده از قاشق از سطح فرش جمع کرده و با پارچه نخی نمدار آن ناحیه را با مقداری مایع پاک می کنیم، اگر هاله ای از لکه باقی ماند با سرکه سفید و آب قابل پاک شدن است
شربت و نوشابه : مایعات شیرین به دلیل داشتن قند موجود بیشتر موجب پوسیدگی فرش می شود لذا با آب ولرم و پارچه نخی آغشته به کمی صابون اقدام به پاک کردن نمایید
آدامس و شمع : کمی یخ را به روی نواحی چسبناک مانند آدامس و شمع می گذاریم، این کار باعث سفت شدن موارد آلوده کننده می شود و به راحتی با چاقو و کاردک قابل برداشته شدن است
جوهر خودنویس : ماست رقیق بهترین پاک کننده برای از بین بردن جوهر خودنویس است، مقداری از آن را روی لکه بریزید و در نهایت با پارچه و آب لکه را کاملا از بین ببرید، توجه داشته باشید ماست به مدت 2 الی 3 دقیقه رو ی لکه بماند
جوهر خودکار : مقداری شیر کم چرب را به ابر لطیفی بزنید و لکه را بگیرید، با استفاده از پارچه نمدار و مقداری مایع مابقی لکه را پاک کنید

آبرنگ : سرکه سفید و اب ولرم برای از بین بردن لکه آبرنگ

ماژیک : مقار کمی الکل را به پارچه نخی آغشته کنید و کثیفی ها را از بین ببرید

لاک و چسب دوقلو : تینر بهترین گزینه برای تمیز کردن این موارد است، مقداری از آن را به پارچه می زنید و در آخر با آب و کف تمیز می کنیم

دوده : برای دوده هم می توان از الکل استفاده کرد طبق دستورات بالا، هم می توان مقداری نمک به روس سطح فرش ریخت و بعد از 1 ساعت با جاروبرقی تمام نمک ها را جمع کنید و مانند موارد دیگر با پارچه و کف فرش را پاک کنید.

 

 

تک ستاره کویر

دلایل پوسیدگی فرش


فرش و انواع و اقسام کالاهای نساجی به خودی خود دچار پوسیدگی و آسیب نمیشوند آنچه منجر به پوسیدگی و خراب شدن بافته ها میشود عدم مراقبت و نگهداری صحیح است. در مورد پوسیدگی باید بدانیم که معمولا به علت عدم نگهداری صحیح از فرش ایجاد میشود . فرش ماشینی و فرش دستبافت نیاز به مراقبت دارد .
قرار گرقتن در معرض رطوبت در زمان طولانی و نداشتن نور و دمای کافی از شایع ترین دلایل این امر است . در صورتیکه مراقبت صحیح و اصولی از فرش داشته باشیم ، میتوان از آن به عنوان کالای سرمایه ای نام برد که سالیان سال مورد استفاده قرار میگیرد ولی در صورت عدم توجه کافی مرغوبیت و کیفیت فرش به مرور زمان افت کرده و قابل استفادهنخواهد بود .
در تمام آسیب ها ی وارد شده به فرش پوسیدگی و ایجاد کپک حرف اول را میزند . زیر فرش محیطی تاریک و کاملا مستعد جهت رشد انواع قارچ ها است پس در صورت عدم توجه به راحتی با ایجاد کپک و پوسیدگی شاهد خراب شدن فرش خواهیم بود .
نخ و الیاف ریسندگی بخاطر جنس مواد اولیه به خودی خود در جذب رطوبت و آب عمل میکند و این دلیلی ست که نشان میدهد فرشها بیش از سایر وسایل نیاز به مراقبت از نظر دما و رطوبت دارند .
پوسیدگی ها در مورد فرشهایی که در تار و پود و یا نخ خاب آن ها پنبه استفاده شده بیشتر است چراکه پنبه حساس ترین الیاف نسبت به جذب آب و رطوبت است .


روش های جلوگیری از پوسیدگی فرش


بیشترین پوسیدگی مربوط به نقاط نزدیک به گلدان های طبیعی و جلوی در حمام و سرویس بهداشتی در منازل است که به هنگام آبدهی به آن ها ، قدری از آب سرریز شده و روی فرش ریخته میشود که در نهایت به دلیل بی توجهی و باقیماندن در فرش به درون الیاف نفوذ کرده و پوسیدگی حاصل میکند .
نفوذ رطوبت در میان کاشی و سرامیک زیر فرش هم از جمله مواردی ست که نیاز به بررسی مرتب دارد و معمولا در صورت وجود آب و مایعات در بین کاشی ها تیرگی ایجاد میشود که لازم است قبل از منجر شدن به پوسیدگی رفع و رجوع شود .
شوفاژها و زیر پنجره ها در صورت آبدهی از جمله نقاطی هستند که نیاز به چک شدن دارند .
عدم جابجایی فرش و هوادهی به آن ، قرار گرفتن در محل نمناک یا خیس خصوصا در شهرهای مرطوب شمال کشور ، ریختن مایعات مانند شربت روی فرش و عدم پاکیزگی کامل و به موقع ، شست و شوی با مواد شیمیایی ئ اسیدی خصوصا محصولات دستبافت که منجر به تجزیه و تحلیل الیافت میشود از مواردی ست که نیاز به دقت لازم و کافی دارد .
نکته ای که کمتر کسی بدان توجه میکند عدم شست و شو ست . بهتر است طی فواصل زمانی مشخص اما نه زیاد نزدیک به هم ، بطور کامل یا اصولی فرش ها را شست و شو داده و بطور کامل خشک شوند چراکه علاوه بر آب و رطوبت باقیماندن مواد غذایی و آلودگی هم منجر به پوسیدگی و آسیب خواهد شد .
در این قسمت نکاتی را یاداور میشویم که میتوانند فرش را از آسیب ها در امان نگه دارند:
سطح زیر فرش باید صاف ، تمیز و خشک و عاری از گرد و خاک باشد.
فرش را روی سطح گچی ،آهکی و یا خاکی پهن نکنید.
بهتر از از پهن کردن دو فرش روی هم و یا لاستیک اجتناب شود.
هرچند وقت یکبار فرش ها را جابجا کرده و با باز کردن در و پنجره ها عمل هوادهی را انجام دهیم.
پس از شست و شو تا قبل از اینکه از خشک شدن کامل فرش اطمینان پیدا نکرده ایم مورد استفاده قرار ندهیم .
درزهای لابه لای سرامیک و کاشی زیر فرش نباید باز باشد چراکه محل مناسبی برای تجمع بید و باکتری ها است .

 

تعمیر پوسیدگی فرش


اصطلاحا به تمام تعمیرات و تغییرات ایجاد شده روی فرش پس از بافت و پردازش ، رفوگری گفته میشود این تعمیرات میتواند شامل ترمیم ریشه ، بید زدگی ، رفع پارگی ، رفع آسیب پوسیدگی و ... باشد . رفوگری کاری کاملا تخصصی ست که نیازمند مهارت بالا و تجربه کافی ست . تجربه و تبحر کافی در تمامی زمینه ها لازم است چراکه کار رفوگر توسط کارشناسان ارزیابی شده و باید کاملا بدون نقص باشد .
در ترمیم پوسیدگی ابتدا چله های پوسیده دانه دانه تعویض میشوند و نخ چله جدید جایگزین میشود . سپس در جاهای آسیب دیده قالی و پرز قالی تمیز و هماهنگ با بافته ها تعویض و بکار گرفته میشود . اما اگر قبل از آسیب کامل به پوسیدگی رسیدگی شود با یک رفوی ساده و به آسانی از اتفاقات بعد میتوان جلوگیری کرد .

 

ودر پایان لازم به ذکر است اگر فرش را از فروشگاه های معتبر خریداری کنید حتی در هنگام مواجه شدن با رطوبت و آسیب ، کمتر دچار تغییر می شود . خرید بهترین فرش ماشینی ، روند آسیب زدگی را کمتر می کند . فروشگاه تک ستاره کویر، بهترین فرش ماشینی کاشان را در فروشگاه اینترنتی خود ، به نمایش گذاشته است . تما م مشخصات محصولات ، در این فروشگاه ، موجود است .

انواع طرحهای فرش ایرانی

زیبایی که در نقش و طرح و رنگ فرش های ایرانی یافت می شود ، را می توان جزو والاترین هنر های این سرزمین دانست . این هنر همواره تجلی گر فرهنگ این سرزمین در شهر ها و روستا ها و عشایر می باشد . در هر کجای ایران با توجه به موقعیت جغرافیای آن منطقه با روش و شیوه ی خاص خود و همچنینین با توجه به کاربرد و ویژگی های آن سعی در خلق فرش های زیبا دارند و این زیبایی با نقش و رنگ های خاص پدیدار می گردد . این نقش ها و رنگ ها در هر کدام از مناطق دارای ویژگی خاص و بومی خود می باشد ، که این ویژگی ها باعث شناخت قالی ها از یکدیگر می شود .
در ادامه میخواهیم به فرش ایرانی و انواع طرحهای آن بپردازیم که می توانید آن را به دقت مطالعه کنید و از اطلاعات آن بهره لازم را ببرید .
انواع طرحهای قالی ایرانی به حدی می باشد که باعث محکم ترین و قوی ترین اعتبار هنر ایران گردیده است . ما در این جا نام انواع فرش ها را همراه با توضیحات اجمالی بیان می کنیم . به صورت کلی دسته بندی های مختلفی در قالی ایرانی برای نقش و طرح آن وجود دارد که ما در این مقاله به بیان تعدادی از آن ها خواهیم پرداخت . به طور کلی شرکت سهامی فرش ماشینی در ایران ، آن را به 18 دسته ی اصلی و تعداد بسیار زیادی دسته فرعی تقسیم نموده اند .


1- فرش طرح انبیه اسلامی و آثار باستانی
این طرح ها الهام گرفته از کاشی کاری ها و ساختمان ها و شکل های هندسی شده است . به مرور زمان طراحان با دخل و تصرف در طرح اصلی باعث پدیدار شدن طرح های فرعی شدند و باعث افزایش انواع طرح فرش ماشینی . از معروف ترین این طرح می توان محرابی کوفی ، مقبره شیخ صفی ، مسجد کبود ، مسجد شیخ لطف الله ، مسجد شاه اصفهان ، طاق بستان ، سردر امام زاده محروق ، تخت جمشید و زیر خاکی را نام برد.

 

2- فرش طرح های شاه عباسی
تمامی طرح های شاه عباسی بر اساس گل شاه عباسی معروف در این طرح می باشد . این گل با تلفیق بندهای ختائی و در بعضی مواقع با اسلیمی و نقش های مختلف فرش ارائه می گردد . از انواع این طرح می توان به افشان شاه عباسی ، شاه عباسی شیخ صفی ، ترنج شاه عباسی ، شاه عباسی جانوری ، شاه عباسی درختی و غیره اشاره نمود .

 

3- فرش طرح سلیمی
این طرح از شاخه های دورانی که در میان برگ ها قرار می گیرند تشکیل شده است . این طرح گل فرش انواع مختلفی دارد که معمولا در تعداد زیادی از قالب ها تکرار می شود اما در تعدادی از آن ها این طرح مسلط می باشد . از معروف ترین این طرح می توان اسلیمی دهن اژدر را نام برد . که در این نوع در انتهای هر شاخه دو بخش به صورت متقارن منشعب می شوند و فکین اژدها را نمایش می دهند و روی ساقه های آن جوانه‌هایی برای تزئین قرار داده شده است که نام این جوانه ها نیز اسلیم می باشد . نام این طرح شاید از کلمه اسلیم آمده باشد که به معنی جوانه است و یا ممکن است از لغت مصغر اسلامی باشد زیرا در هنر های اسلامی این طرح بسیار مورد استفاده قرار گرفته است . این طرح هم مانند طرح های دیگر به علت دخل و تصرف دارای طرح های فرعی می باشد که عبارتند از : اسلیمی شکسته ، اسلیمی لچک ترنج ، اسلیمی بندی و غیره .

 

4- فرش‌های طرح افشان
این طرح دارای نگاره ها و بند های پیوسته ای می باشد و به نظر می رسد هنگامی که نقاش شروع به کشیدن این طرح کرده است قلم خود را از روی کاغذ بر نداشته تا پایان آن و بین قسمت های مختلف آن یک ارتباط مداوم وجود دارد و همانطور که از نام این طرح پیداست تمام برگ و گل ها و بندهای آن در تمام فرش پراکنده می باشند . طراحی این قالی به گونه ای می باشد که هیچ کدام از برگ و گل های آن قرینه نمی باشند . این طرح دارای نقوش مختلفی از قبیل افشان حیوان دار ، افشان ختایی ، افشان دسته گلی ، افشان ترنجی و غیره می باشد .

 

5- فرش‌ طرح بته‌ای
این طرح برگرفته از درخت سرو می باشد . در فرش ایران بته های به نام بته جقه شهرت یافته است که به شکل بته های سر کج می باشند این بوته ها در اندازه و اشکال مختلف در این طرح دیده می شوند . بته ترمه ، بته شاخ گوزن ، بته لچک ترنج ، هشت گل ، بته قلمکار اصفهان ، بته جقه ، بته خرقه ای ، بته شاخ گوزن ، بته کردستانی ، بته سنندج ، بته بادامی و غیره از انواع این طرح می باشند .

6-  فرش طرح اقتباسی
بیشتر طرح های که در این گروه می باشند شباهت زیادی به فرش های که در مناطق مرزی کشورمان و کشور های همسایه و در بعضی موارد سایر کشور ها دارد و علت نام گذاری آن به این نام اقتباسی نیز همین می باشد معروفترین آن نیز کوبلنی و قفقازی می باشد .

7- فرش طرح بندی یا واگیره ای
این طرح این گونه می باشد که یک قطعه ی کوچک از آن درکل فرش هم از جهت عمودی و هم از جهت افقی تکرار می شود . به دلیل این که این قطعه ها زمانی که تکرار می شوند به هم می پیوندند بند بندی نامیده می شود . از نام های فرعی این طرح می توان به بندی دسته گلی ، بندی اسلیمی ، بندی خاتم شیرازی ، بندی پبچک ، بندی گوزن حیوان ، بندی شکسته ، بندی خوشه انگوری ، بندی کتیبه ای ، بندی مجلسی ، بندی مستوفی ، بندی بختیاری ، بندی مینا خانی یا ورامین ، بندی ملانصرالدینی ، بندی سروی اشاره نمود .

8-  فرش طرح درختی
با وجود اینکه در تمامی طرح های فرش از شاخ و برگ استفاده شده است ولی در این طرح تلاش شده است که تشابه زیای با طبیعت داشته باشد . درختی گلدانی ، درختی جانوری ، درختی سروی ، درختی سبزی کار با آب نما و درختی ترنج دار از معروفترین های این طرح می باشند .

9-  فرش طرح بخارا یا ترکمن
این طرح از نظر شکستگی خطوط و شکل هندسی در سطح طرح های مردم کوچ نشین و ایلی می باشد که بصورت ذهنی بافته می شوند و از روی نقشه نمی باشد .که شامل ترکمنی قاشقی ، ترکمنی قاب یمونی ، ترکمنی خورجینی ، ترکمنی شانه ای ، ترکمنی چهار قاب ، ترکمنی غزال ، ترکمنی آخال و ترکمنی چشم آهو می باشد .

10- فرش طرح شکارگاهی
این طرح از نمایش صحنه شکار و شکارگاه به وجود آمده است . به صورتی که در جاهای مختلفی از آن یک سوار کار با یک تیر و کمان در حال شکار آهو می باشد . از گروه های فرعی این طرح می توان به شکارگاه سراسری ، شکارگاه درختی ، شکارگاه لچک ترنج ، شکارگاه ترنج دار و شکارگاه قابی اشاره نمود .

11- فرش طرح خشتی
بوم فرش در این طرح به قاب یا قسمت های مختلف تقسیم شده است که در آن ها نظمی وجود ندارد و درون هر کدام از این قاب ها با برگ و گل های مختلف تزیین می شود . از انواع آن می توان به خشتی ستونی ، خشتی اسلیمی ، خشتی قرآنی اشاره نمود.

12- فرش طرح گل فرنگ
این طرح بر اساس گل های طبیعی طراحی می شود به ویژه از گل رز در این طرح استفاده شده با رنگ های روشن مانند سرخ و آبی و زرد . انواع طرح های آن عبارتند از گل فرنگ گل و بلبل ، افشان گل فرنگ ، گل فرنگ بیجار ، ترنج گل فرنگ و گل فرنگ دسته گلی و غیره .

13- فرش طرح گلدانی
در این طرح اغلب گلدان با اندازه های مختلف وجود دارد . که در بعضی از موارد یک گلدان پر از گل کل فرش را فرا میگیرد . و بعضی وقت ها تعدادی گلدان کوچک که بصورت متقارن می باشند در اطراف بوم و یا دنبال هم بوم را می گیرند . که انواع آن شامل گلدانی یک طرفه ، گلدانی ختائی ، گلدانی لچک ترنج ، گلدانی دو طرفه ، گلدانی تکراری ، گلدانی محرابی ، گلدانی سراسری و گلدانی گل و بلبل می باشد .

14- فرش طرح محرابی
طرح این فرش محراب می باشد . که همان مکانی می باشد که در مساجد و جود دارد و جایگاه نمازگزار یا امام جماعت می باشد . در این طرح محراب را به وسیله ی گلدان ، قندیل و در بعضی موارد درختچه ها ی کوچک تزئین می شود . و در دو طرف محرب ستون های بزرگی قرار دارند که سقف محراب را نشان می دهند . انواع آن عبارتند از محرابی درختی، محرابی قندیلی ، محرابی گلدانی .

15- فرش طرح ماهی درهم
این طرح از رایج ترین و قدیمی ترین فرش ها می باشد . این طرح که به صورت واگیره است و این واگیره در طول و عرض تکرار می شود . در آن یک حوض نیز وجود داراد که به شکل لوزی با چهار برگی که در اطراف آن ماهی قرار گرفته است می باشد . این طرح در جاهای مختلف ایران دارای نام های متفاوتی می باشد مانند ماهی فراهان ، ریز ماهی ، ماهی هراتی ، ماهی کردستان و ماهی زنبوری .

16- فرش طرح محرمات
به طرحی گفته می شود که قطع های از یک نقشه در طول فرش تکرار می شود و عرض آن در بوم به تعدادی ردیف تقسیم می شود و هر کدام از این ردیف ها دارای طرح و رنگ مشخصی می باشند که از ابتدا تا انتهای آن ادامه داده شده اند و به صورت راه راه می باشند . در بعضی از نقاط ایران این طرح را قلمدانی نام گذاری نموده اند . گروه های فرعی این طرح شامل بته با زمینه ی الوان ، قلمدانی سراسری و گل ریز با زمینه ی یک رنگ می باشد .

17- فرش طرح هندسی
این طرح شامل اشکال هندسی مختلف می باشد . خطوطی که در این طرح بکار رفته زاویه دار می باشند و به صورت قوسی و دورانی نمی باشد . از انواع آن می توان به هندسی جوشقانی ، هندسی بندی قابی ، هندسی خاتم شیرازی ، هندسی ترنجدار ، هندسی موزاییک ، هندسی محرمات ، هندسی خطائی ، هندسی لچک ترنج و هندسی کف ساده اشاره کرد .

18- فرش طرح تلفیقی
علاوه بر طرح هایی که گفته شد و هر کدام دارای نامی مشخص بودند و همچنین دارای تاریخچه ای بودند اما در طول زمان طرح های به وجود آمد که از تلفیق و ترکیب چند طرح با هم بودند . گروه های فرعی این طرح عبارت است از تلفیقی بندی ، تلفیقی قاب فابی ، تلفیقی لچک ترنج ، تلفیقی لچک ترنج سبزی کار کف ساده ، شاحه پیچ ترنجدار ، تلفیقی دور نما ، سلسله ای ترنج دار ، تلفیقی لچک ترنج کف ساده ، تلفیقی ترنجدار ،گلدانی بند سلیمی ، تلفیقی ترنجی کف ساده ، تلفیقی ترنجی دسته گل ، تلفیقی لچک ترنج و تلفیقی سبزی کار .

در پایان هر کدام از این طرح های که گفته شد هم در فرش ماشینی و هم در دستبافت وجود دارد که این خود بیانگر این می باشد که تفاوتی بین فرش دستباف و ماشینی نمی باشد . اما ما در این جا هم از طرح های ماشینی و هم از طرح های دستباف نام بردیم . ولی نمی توان این موضوع را نیز نادیده بگیریم که فرش های دستباف با آن نقشه ها و طرح های اصیل و همچنین استفاده از رنگ و الیاف طبیعی خود گنجینه ای است که در هیچ کجای دنیا پیدا نمی شود .

 

راهنمای خرید فرش با توجه به شانه و تراکم...

برای داشتن یک خرید خوب حتما باید به شانه های آن توجه کنیم. به دلیل وجود داشتن فرش با کیفیت متفاوت در بازار خرید یک قالی خوب کار آسانی نمی باشد. با توجه به این که ما هر سال آن ها را عوض نمی کنیم پس باید در هنگام خرید آن دفت زیادی داشته باشیم و تمام جوانب آن را بسنجیم. پس بهتر است قبل از خرید آن اطلاعاتی راجبع آن کسب کنیم تا بنوانیم یک خرید خوبی را انجام دهیم.
در زمان خرید فرش از شما می پرسند که چند شانه نیاز دارید؟ اگر برای شما زیبایی آن بسیار مهم می باشد پس توصیه می شود که نوعی را انتخاب کنید که دارای تراکم و شانه بالایی می باشد. زیرا هرچه شانه و تراکم بالا تر باشد، ریزتر به نظر می رسد که این مورد خود باعث زیبایی آن می شود، و همچنین شباهت زیادی به فرش دستباف پیدا می کنند و فرش دستبافت گونه نامیده می شوند. ولی اگر می خواید دارای طول عمر و دوام بالا ی باشید و از قالی بیشتر از مبلمان استفاده می کنید و عادت دارید روی قالی بنشینید باید نوعی از آن ها را انتخاب کنید که دارای ضخامت بیشتری باشد. که در این مورد ما 700 و 500 شانه را به شما پیشنهاد می دهیم که دارای تراکم پایینتری می باشند. ما در ادامه ی این مقاله توضیحاتی درباره هر کدام از شانه ها و انواع شانه فرش ماشینی می دهیم.

 

1- فرش 700 شانه
فرش 700 شانه ، از پر فروش ترین فرش ماشینی می باشد، که دارای 8 رنگ و 10 رنگ است و همچنین تراکم آن 2550 است. این نوع دارای دو دسته ی تبدیلی و واقعی می باشد. که در 700 شانه ی واقعی که درجه یک می باشند 8 و یا 10 رنگ وجود دارد و به وسیله ی دستگاه های که در کارخانه بروز می باشند بافت و وارد بازار می شوند. ولی 700 تبدیلی همان گونه که از نامش پیدا می باشد با تبدیل کردن دستگاه های 500 شانه و تغییراتی که در آن ها به وجود می آورند بافته می شوند. و تراکم آن ها 1500 است و دارای 7 رنگ و همچنین کیفیتی پایین تر از 700 واقعی می باشند.

2- فرش 1000 شانه
1000 شانه به این معنی می باشد که در یک متر از عرض آن حدودا 1000 گره یا ریشه قرار دارد. این نمونه از جمله فرشهای جدید می باشند که وارد بازار شده است. شلوغی آن به دلیل بالا بودن شانه های آن می باشد در نتیجه هر چه یک فرش تعداد بالای شانه داشته باشد شلوغ تر می باشد. الیاف این گونه بسیار ریز بافته می شوند.1000 شانه ها دارای 10 رنگ و نخ آن ها 100% آکریلیک هیت ست می باشد. و دارای تراکم 1000 شانه یا 3000 شانه می باشند.


3- فرش 1200 شانه
این نوع فرش ویژگی بارزی که دارا می باشد تعداد زیاد ریشه های آن می باشد.و دارای تراکم 3600 می باشد که به همین دلیل حجم بالای تراکمی که دارد جزو فرشهای لوکس محسوب می شود. و همچنین دارای گره های زیاد و فشرگی بالا ی است و همین باعث شده که مقاومت و طول عمر بالایی نیز داشته باشد. نام دیگر این نوع ، فرش دستباف گونه می باشد. این نوع دارای 8 رنگ است و به وسیلهی الیاف با کیفیت و دستگاه های عالی بافته می شوند و وارد بازار می شوند.

در نتیجه زمان خرید فرش اصل باید توجه داشته باشیم که آن را برای چه مکانی و چگونه می خواهیم مورد استفاده قرار دهیم. برای مثال اگر می خواهید آن را در پذیرای قرار دهید باید نوعی از آن را انتخاب کنید که برای مسیر پر رفت آمد مناسب باشد و همچنین دوام بالایی داشته باشد که با توجه به مطالب بالا که گفت شد می توانیم از میان فرش 700 شانه ، 1000 شانه و 1200 شانه یک انتخاب درست داشته باشید.

 

با اطمینان خرید کنید...

 مراقبت صحیح از فرش یکی از مواردی است که باعث افزایش طول عمر فرش شما میشود.با رعایت نکات بیان شده عمر قالی منزل خود را به اسانی افزایش دهید...

22 نکته اصلی برای نگه داری از فرش ماشینی :


1. فرش ها را در محیط های مرطوب قرار ندهید به این دلیل که در تار و پود آن از پنبه ( جوت ) استفاده می شود که در محیط مرطوب دچار پوسیدگی می شود .
2. در صورتیکه مایعی روی فرش ریخته نسبت به تمیز کردن فرش و رفع لکه اقدام کنید .
3. فرش را در نزدیکی بخاری و منابع حرارتی نگذارید .
4. در صورتیکه قالی رو سرامیک حرکت می کند از ترمز کمک بگیرید .
5. هنگام جابجایی و نگهداری به جای تا زدن ، فرش را رول کنید .
6. از گذاشتن اشیاء سنگین مانند مبل ، کمد و غیره خودداری کنید . در صورتیکه مجبور به این کار بودید ، در زیر پایه ها از یک قطعه طلق ، فوم فشرده و یا موکت چند لایه استفاده کنید . هر چند وقت یک بار وسایل را جابجا کنید .
7. کفپوش را به صورت هفتگی جارو کنید .
8. هر شش ماه فرش را سر و ته نمایید تا با این کار سایش فرش را به تعویق اندازید .
9. فرش های ماشینی را در معرض تابش نور خورشید قرار ندهید .
10. بهترین زمان برای شست و شوی فرش اواخر بهار و تابستان است ، برای این کار از شرکت های معتبر کمک بگیرید .
11. استفاده از مواد شوینده اسیدی یا قلیایی باعث آسیب خوردن به فرش می شود ، پس در انتخاب مواد شوینده هنگام شست و شو دقت نمایید .
12. استفاده از جاروهای دستی باعث سایش سطح فرش شده و علاوه بر آن قسمتی از گرد و خاک را به میان پرزهای فرش می فرستد که این مورد باعث ایجاد بیماری در طولانی مدت خواهد شد . با این وجود بهترین وسیله برای تمیز کردن فرش های ماشینی جارو برقی می باشد .
13. برای جلوگیری از کثیف شدن و فرسایش موضعی حتما از پادری استفاده کنید .
14. فرش ماشینی را روی زمین های گچی و آهکی پهن نکنید ، به این دلیل که تاثیری نا مطلوب بر ابریشم و رنگ فرش دارد .
15. برای غبارروبی قالی از ضربه زدن با چوب یا عصا به آن خودداری کنید زیرا با این کار الیاف فرش را از بین می بریم .
16. بهترین نوع نگهداری از فرش ماشینی ، لوله کرئن آن و نگهداری آن در نایلون می باشد .
17. از انداختن کفپوش روی سطوح ناهموار و برجسته خودداری کنید زیرا این کار باعث سوراخ شدن آن می شود .
18. فرش ماشینی ابریشمی را برای زمان طولانی زیر پا نیندازید و آن را از دیوار آویز نکنید .
19. هیچ گاه فرش ماشینی را روی یکدیگر نیندازید .
20. در صورت سوراخ یا پاره شدن کفپوش ماشینی آن را توسط فردی متخصص ترمیم کنید تا از نفوذ آن به سایر قسمت ها جلوگیری کرده باشید .
21. برای جلوگیری از جمع شدن حشرات در زیر فرش نفتالین یا حشره کش مربوطه را به اندازه ریخته و بطور مداوم وارسی کنید تا هوا گردش داشته باشد .
22. برای گردگیری فرش ماشینی ، آن را روی یک طناب ضخیم و محکم انداخته و با ضربه هایی آرام به پشت قالی غبار آن را بزدایید .

صفحه1 از2

اطلاعات تماس

تلفن : 03154750320

        03154750321

تلفن همراه : حسن مهدوی فر(مدیریت) 09131631223

                                    مدیر فروش: 09103851223

فکس : 03154750321

ایمیل : taksetare.carpet@gmail.com

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مقالات، کوپن تخفیف و فروش های ویژه در خبرنامه ما عضو شوید آدرس ایمیل خود را وارد کنید.