عيوب فرش ماشينی


نكاتی در رابطه با عیوب ایجاد شده در هنگام بافت فرش ماشینی:

دو رنگی: به علت اینكه از لات های مختلف الیاف استفاده می گردد و مثل پیچی هر لات متفاوت بوده، بنابراین ممکن است رنگ های یكسان دو لات با یكدیگر اختلاف داشته باشد و در هنگام جایگزین كردن بوبین ها در قفسه بایستی سعی شود كه از همان لات قبلی استفاده گردد و در صورت عدم رعایت این مسئله امكان به وجود آمدن این عیب زیاد می گردد.
مخلوط پشم و اكریلیك : (BCF) گاهی در کارخانه هم فرش پشمی و هم قالی اكریلیكی تولید می گردد. بنابراین امكان دارد در یك سالن یك ماشین با اكریلیك كار كند و ماشین مجاور با پشم و در صورت عدم توجه كارگر در استفاده از الیاف مصرفی، باعث ایجاد این عیب گردد.
كم خابی: این عیب ها همان طوری كه از اسم آن مشخص است مربوط به كم بودن ارتفاع پایل قالی هاست. این عیب باعث كاهش درجه قالی گشته و ممكن است به علت موارد زیر به وجود آید:
در صورتی كه یكی از قالی های تولیدی دارای ارتفاع خاب كمتری نسبت به قالی دیگر باشد، این عیب مربوط به تنظیم تیغه جدا كننده دو قالی است كه از بین فاصله دو میز بالایی و پایینی كه قالی ها بین آن قرار دارند و تیغه از بین فاصله عبور می كند، می باشد.

در صورتی كه دو قالی دارای ارتفاع خاب كمی باشند، این عیب مربوط به كم بودن فاصله بین دو میز می باشد و این عیب ممكن است در اثر اشتباه گذاردن اكستنترهای تشكیل دهنده قالی نیز باشد.

ناهمواری: این عیب بدین صورت است كه در سطح قالی ارتفاع پایل های متفاوتی را مشاهده می كنیم. اگر این عیب در عرض قالی مشاهده شود (برای چندین پود متوالی)، مربوط به سیستم باز كننده نخ تار قالی هاست كه این مسئله باعث نایكنواخت باز شدن نخ تار گشته كه در صورت باز شدن بیش از حد باعث ارتفاع زیاد پایل در آن رج های مربوط در صورت باز نشدن نخ تار باعث كم شدن ارتفاع پایل در آن رج ها می گردد. اگر این عیب در طول قالی مشاهده شود، مربوط به كشش نخ خاب از قفسه می باشد. این مسئله در مورد بوبین هایی كه در انتهای قفسه چیده می شوند، بیشتر اتفاق می افتد. البته لازم به ذكر است جهت كاهش این عیب قفسه از جلو (عقب ماشین) به عقب برگردد و در صورت ماندن قفسه، قسمت های انتهایی آن خالی باشد.
خرابی تیغ: این عیب در صورتی كه سنگ تیز كن تیغ از بین رفته یا احتمالاً در اثر موارد دیگر مانند افتادن اجسام سخت و فلزی در مسیر تیغ باعث زدگی سطح تیغ گشته و بدین صورت تیغ نتواند برش كامل نخ های خاب را داشته باشد و از آنجایی كه دو سنگ تیزكن تیغ در دو طرف ماشینی قرار دارد و این عیب كمتر اتفاق می افتد. ‏
خاب كندگی:‏ این عیب در اثر سفت شدن نخ خاب در قفسه به وجود می آید.
دو پودی:‏ این عیب در صورتی كه نخ پود در وسط قالی پاره گردد و كارگر از بیرون آوردن نخ باقیمانده خودداری كند و نخ پود جدید نیز دوباره از همان طرفی كه ماكو حركت كرده بود گذاشته شود، دو پود در مجاور یكدیگر قرار می گیرد.
روده شدن پود پشت قالی:‏ این عیب در اثر گره های نایكنواخت و كلفت روی نخ پود یا پرزدار شدن و درهم گره خوردن نخ پود به وجود می آید كه به صورت برجسته در پشت قالی مشاهده می گردد و باعث كاهش درجه نمی گردد.
پارگی و اشتباه طراحی چله:‏ این عیب توسط پاره شدن در ماشین و عدم مشاهده كارگر یا این كه در موقع نخ كشی چله از وردها طراحی نخ را به اشتباه از میل میلك مربوط به خودش عبور نداده و اشتباهاً از میل میلك مجاور عبور داده شود، به وجود می آید. در هر صورت تالس در آن قسمتی كه نخ چله ندارد، سست می باشد كه این در رفوگری رفع، و باعث كاهش درجه قالی می گردد، و در صورتی كه بیش از یك نخ چله باشد، مجبور به ضایعات نمودن آن قالی می شوند.
پارگی و اشتباه طراحی نخ خاب: در صورت پاره شدن نخ خاب در قفسه و یا خالی شدن بوبین مربوط در قفسه باعث خالی نمودن خاب قسمتی از قالی كه توسط این نخ تشكیل می گردد، می شود و بدین صورت در ردیف این نخ خاب در جاهایی كه بایستی این نخ بافت رود، خالی خواهد بود. همچنین ممكن است در هنگام عبور دادن نخ های خاب از هارنیش، طراح به اشتباه نخ كشی كند و در این صورت نقشه قالی به هم خورده و تداخل رنگ در نقشه نیز خواهیم داشت. بدین صورت در یك زمینه مربوط به رنگ مشخص رنگ دیگری یافت می گردد. ‏
خرابی شانه:‏ این عیب ممكن است در اثر كار زیاد شانه و مستهلك شدن آن و شكستگی بعضی از دندانه های شانه در موقع دفتین زدن؛ باعث ایجاد تراكم مورد نظر نشده ‌و بدین صورت باعث كاهش تراكم پودی و افزایش طول قالی گردد كه در صورت بیش از حد بودن، باعث كاهش درجه قالی می گردد. یا بخاطر شکستگی شانه، تعداد زیادی نخ از یك دندانه عبور نموده و در اثر درگیری و گره خوردگی باعث پارگی نخ های تار خاب گردد.
ریختگی و خرابی ژاكارد:‏ ریختگی ژاكارد مربوط به خرابی میله فرمان عمودی (قلاب ها) می باشد. بدین صورت که در موقع حركت بالابرها به آنها متصل نشده و در پایین می مانند و بدین صورت نخ خاب نیز در پایین مانده و باعث كچلی در سطح قالی می گردد، و یا به علت عدم رعایت Timing بدین صورت كه تنظیم زمانی بین ژاكارد، دفتین و پرتاب ماكو به خورده باشد. برای رفع این عیب بایستی علاوه بر تنظیم ژاكارد از نظر زمانی و مكانی، تمامی قلاب ها نیز بازرسی گردد و در صورت شكستگی در بعضی از آنها تعویض گردد.
به هم ریختگی نقشه:‏ بدین صورت كه نقشه روی قالی به وضوح مشاهده نشده و تداخل رنگها را داشته باشیم، این عیب به علت اشتباه در خواندن نقشه می باشد.
ناهماهنگ شدن كارتها:‏ این عیب در موقعی كه یك سری كامل از نقشه یك تالس آماده شده، امكان دارد اشتباهاً كارتها شماره زده شده باشند كه در انتهای كار به یكدیگر دوخته شوند كه نتیجتاً باعث اشتباه در نقشه باشد.
تیغ خوردگی- پارگی: این عیب در اثر برخورد تیغ به تالس باعث پارگی تالس شده و یا امكان دارد در اثر گیر كردن تالس با قسمتی از ماشین باعث پاره شدن تالس شود. ‏
كمبود یا اضافه متراژ:‏ كه به دلایلی مانند خرابی شانه،‌ اشتباه بودن دنده متغیر تراكم پودی در پودها باعث تغییر متراژ تالس شود كه در اثر تغییرات زیاد باعث كم شدن درجه تالس می گردد.
كمبود سر طاقه یا كجی سر طاقه – كجی حاشیه:‏ موقعی كه یك تالس بافته می شود، باید تا شروع تالس بعدی یك فاصله ای وجود داشته باشد و این قسمت به بافت (گونی بافت) یا ساده بافت معروف است. اگر این فاصله كم باشد، در موقع برش (جدا كردن تالس از ماشین) و دوخت مجدد آن برای عملیات تكمیل با اشكال مواجه خواهیم شد و ماشین دوخت (سر دوز) نخواهد توانست به راحتی دو تالس را به هم دوخت كند. عیب كجی سر طاقه در مواقعی كه بخواهیم قالبها را از ماشینی جدا نماییم، توسط كارگر به وجود می آید و بر اثر بی دقتی آن شخص قسمت ساده بافت بین دو تالس صاف و یكنواخت برش نمی خورد و در موقع دوخت مجدد قالبها در قسمت تكمیل، ماشین دوخت نخواهد توانست دو تالس را به راحتی به هم بدوزد.
خرابی و كمبود كناره: در قسمتهای انتهایی هر تالس از چهار طرف یك قسمت ساده بافت كه رنگ آن بستگی به رنگ زمینه تالس دارد و مقدار آن ۲ الی ۳ سانتی متر می باشد. اگر این مقدار كمتر از حد معمول باشد، در قسمت بافندگی عیب محسوب می شود. ‏
روغن زدگی: در ماشین بافندگی در هنگام بافت تالس ممكن است لكه های روغن از قسمت های مختلف ماشین مثل ژاكارد یا تشتك روغن و یا قسمت های دیگر بر روی چله ها و یا نخ های خاب ریخته و لكه های روغن روی تالس ایجاد نماید. ‏
جای خالی:‏ در اثر پاره شدن نخ خاب ایجاد می شود كه به صورت رگه های طولی در پشت قالی است.
نخ اضافی: در اثر بالا رفتن جمع میل میلك كه یك میل میلك به بقیه گیر كرده است. ‏
اشتباه نقشه: در اثر اشتباه بودن نقشه اتفاق می افتد. ‏
اختلاف پارتی رنگی:‏ در اثر جایگزین كردن بوبین دو رنگ در یك قسمت یا شیدهای مختلف یك رنگ باشد.
روزدگی آهار:‏ در اثر مصرف بیش از حد آهار مصرفی كه باعث نفوذ به روی قالی می كند.
پارگی تار:‏ در اثر پارگی نخ تار و عدم رسیدگی كارگر مربوطه است.
راه راه شدن عرض:‏ این عیب در اثر تنظیم نبودن تیغ تراش در مرحله تكمیل اتفاق می افتد.
قفسه: در اثر گیر كردن چند هارنیش یا بودن پرز در لابه لای نخ تار یك واحد كوچك بدون خاب می شود. ‏
خاب سوختگی:‏ عیبی كه در اثر استفاده از نخ های خاب با دو جنس و عدم دقت و توجه تكمیل به این تفاوت اساسی كه یكی از نخ ها ذوب شده كه در سطح قالی ظاهر مشاهده می شود.
خرابی ریشه و زیگزاگ: عدم تنظیم چرخ ریشه یا زیگزاگ كه در فواصل معین و با خط مستقیم عمل نشده است. ‏
عیوب متفرقه:‏ این عیب مثل بافته نشدن یك قسمت نقشه است كه در اثر خالی شدن ماكو از پود و تنظیم طرح با نقشه می شود.

منتشرشده در اخبار و تازه ها
%ق ظ، %10 %308 %1397 ساعت %06:%مهر

تاثیر فرش و فرش ماشینی در دکوراسیون

تاثیر فرش ماشینی در دکوراسیون


با توجه به اینکه فرش ایرانی و علی الخصوص امروزه فرش ماشینی ایرانی در هر قسمتی از منزل و یا دفترکار،مایه دلگرمی و شکوه است و بیشترین جلوه را به این مکان ها و مبلمان می دهد، اما رعایت برخی از اصول اساسی در رابطه با انتخاب فرش و دکوراسیون علاوه بر آنکه نشانگر ذوق و سلیقه ی خریدار است در دوام و پاکیزگی و نمای هرچه بیشتر فرش نیز تاثیر انکار ناپذیری دارد.در این ارتباط باید عوامل رنگ، بافت و طرح فرش را مورد توجه قرار داد.به عنوان مثال فرش های کم دوام، ظریف،ابریشمی، قدیمی و عتیقه ویا زمینه روشن را نباید در اتاق نشمین، نهار خوری و اتاق های کودکان قرارداد.محل های مناسب برای این گونه فرش ها به طور معمول اتاق های پذیرایی،خواب، کتاب خانه و سرانجام مکان های کم رفت و آمد است.فرش اتاق نهار خوری باید به اندازه ای باشد که پایه های صندلی های مستقر در اطراف میزناهارخوری به تمامی روی آن قرار گیرد. به عبارت دیگر ابعاد فرش باید از هر طرف حداقل ۶۰ تا۷۰ سانتی متر بزرگتر از اندازه ای میزنهارخوری باشد.

استفاده از فرش در سالن های پذیرایی
در سالن های پذیرایی فرش مقابل ها و کاناپه را در اندازه ایی انتخاب میکنند که ضمن پوشش مساحت مورد نظر مقداری از سطح آن نیز زیر پایه های مبل ها و کاناپه قرار گیرد. نکته ی دیگر این است که هیچگاه مساحت مقابل کاناپه و مبل ها را با یک جفت قالیچه مفروش ننمائید چون که از نقطه نظر زیبایی تاثیری نامطلوب و نا خوشایندی دارد.

برای اتاق خواب از چه فرش هایی استفاده شود
به جای مفروش نمودن اتاق خواب ها با یک تخته فرش بزرگ که به اجبار قسمت هایی از آن به زیر تخت خواب می رود بپوشانیم، توصیه می شود از چند تخته قالیچه کوچک و پاتختی ترجیجا با رنگ های روشن استفاده شود.

چند اصل کلی در انتخاب فرش در دکوراسیون
عامل طرح در انتخاب فرش برای مکان های مورد نظر نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. به عنوان چند اصل کلی می توان گفت که در منازل و محل هایی که با مبلمان استیل تزئین شده باشند،طرح های گلدار و همچنین فرش هایی با طرح های هندسی و در آپارتمان ها و ساختمان هایی که مبلمان آنها از نوع مدرن است فرش هایی با طرح های هندسی و شاخه شکسته جلوه و زیبایی بیشتری دارند.

از فرش های ترنج دار در چه مکان هایی استفاده نماییم
فرش های ترنج دار در سالن های پذیرائی و در محل هایی که نقش ترنج آن در معرض دید کامل باشد و قالی های با نقش سرتاسری و یا خشتی در سالن های نهار خوری و پذیرایی نشیمن و کتاب خانه منظره ی بهتری دارند.

در ادامه این مقاله ما سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که تاثیر فرش ماشینی در دکوراسیون خانه چیست و چگونه ما می توانید بهترین انتخاب را درباره طرح و رنگ فرش در دکواروسیون خانه خود داشته باشیم .

 

1- طرح فرش ماشینی
طرح و الگوی فرش ماشینی باید با سبک طراحی دکوراسیون فضا متناسب باشد . شما باید بدانید که فضای خانه تان از کدام سبک ( کلاسیک ، مدرن ، معاصر و غیره ) پیروی می کند و یا حتی تلفیقی از کدام دو مورد است تا بتوانید راحت تر قالی مورد نظر خود را انتخاب کنید . اگر شما فرشی کوچک را انتخاب کنید علاوه بر کوچک نشان دادن محیط تمام کف را نمی پوشاند . یکی از طراحان دکوراسیون پیشنهاد می کند از فرش ماشینی بزرگ استفاده کنید بطوری که کف را کامل بپوشاند .

 

2- اندازه مناسب فرش
همچنین اگر محیط منزل شما با یک فرش 12 متری پر می شود ، به جای یک 12 متری از دوشش متری استفاده کنید ، با این روش علاوه بر زیبایی که به خانه شما بخشیده می شود ، رنگ طرحهای آن را مشخص تر خواهد شد . اکنون عمده فرشهای موجود در بازار با پنج رنگ زمینه کرم ، سرمه ای ، آبی ، گردویی و لاکی تولید شده و بقیه رنگها در زمینه فرش ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

3- رنگ مناسب فرش
فرشها با زمینه کرم رنگی چشم نواز و زیبا دارند که باعث آرامش و تسکین چشم شده و برای خانه بسیار شیک است . شما با انتخاب این قالی می توانید فضا را بزرگتر و نورانی تر نشان دهید . رنگ سرمه ای زمینه نشان دهنده کامل محصولات فرش ماشینی است که به مدرن کردن دکوراسیون شما کمک کرده و جزو رنگهای سرد به حساب می آید . این رنگ ارتفاع دیوارها را نزدیک به یکدیگر نشان داده به همین سبب اتاق های بزرگ را صمیمی تر نشان می دهد .


- قالی با زمینه آبی که رنگ آن خواص روانی مثبت را منعکس می کند . آبی پررنگ محرکی برای تفکر روشن و آبی کم رنگ باعث آرامش ذهن می شود . زمینه گردویی از جمله رنگه های گرم به حساب می آید و سمبل طبیعت و زمین است . فرشهای با زمینه لاکی ( قرمز ) رنگی شاد ، زیبا و سراسر انرژی دارند و در دکوراسیون برای تاکید مورد استفاده قرار می گیرند . گاهی تضاد در رنگهای انتخابی دکور خانه برای ایجاد فضایی شاد لازم است . برای مثال دیوارهای قهوه ای ، مبل قهوه ای ، فرش قهوه ای و فضایی یکدست و بی روح در خانه حاکم می کند .


در منازل و محل هایی که از مبلمان استیل استفاده می شود ، طرحهای گلدار و فرشهایی که طرحهای هندسی و آپارتمان هایی که با مبلمان مدرن تزئین شده طرح های هندسی و شاخه شکسته زیایی بیشتری را به نمایش می گذارد . دکوراتورها برای فضاهای کوچک طرح افشان ، برای فضاهای معمولی و نسبتا بزرگ طرح لچک ترنج را توصیه می کنند .


- برای مفروش کردن راهروها به این دلیل که دکوراسیون داخلی آن کمتر به چشم می آید بهتر است طرحهای شلوغ و ممتد را انتخاب کنید . اگر دکوراسیون خانه شماغالبا سفید است و یا حتی اگر مبلمان شما دارای رنگی خنثی است برای ایجاد تنوع و جذاب نشان دادن محیط از فرش ماشینی فانتزی استفاده کنید . برای پوشش دادن رنگ اصلی قالی می توانید با هزینه ای کم و خرید قالیچه یا گبه این کار را انجام دهید . استفاده کردن از قالیچه در کنار قالی ، باعث ایجاد هارمونی رنگ دلخواهتان می شود .

 

تک ستاره کویر
09103851223

منتشرشده در اخبار و تازه ها

اطلاعات تماس

تلفن : 03154750320

        03154750321

تلفن همراه : حسن مهدوی فر(مدیریت) 09131631223

                                    مدیر فروش: 09103851223

فکس : 03154750321

ایمیل : taksetare.carpet@gmail.com

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مقالات، کوپن تخفیف و فروش های ویژه در خبرنامه ما عضو شوید آدرس ایمیل خود را وارد کنید.